PAWEŁ JASKÓLSKI - Dwa Poziomy Piękna - Studio Urody Warszawa - Dwa Poziomy Piękna – Studio Urody Warszawa

PAWEŁ JASKÓLSKI

Paweł Jaskólski

Paweł Jaskólski

Kończąc w 2005 roku studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, nie wiedziałem
jeszcze jak ciekawa, pełna wyzwań i różnorodna czeka mnie praca…przygoda…

Opuszczając mury uczelni – jak w filmie 🙂 – „jakbyśmy Pana Boga za nogi złapali”, pełni wiedzy, zapału, przeświadczeni o „wielkości”…
Pierwsi pacjenci, pierwsze sukcesy, rozczarowania… i ogromny pęd do szukania odpowiedzi…
Kończąc każdy kolejny kurs, odbywając następne szkolenie, uczesnicząc w następnym kongresie, jednak coraz bardziej utwierdzałem się w tym, że dużo jeszcze nie wiem, że jeszcze tyle muszę odkryć, sprawdzić.

Dziś po wielu latach indywidualnej pracy z pacjentem, poznając setki przypadków, problemów i dolegliwości, zdobywając doświadczenie w renomowanych placówkach, mogę stwierdzić, że nie ma „złotego środka”, „cudownej metody”, „czarodziejskiego urządzenia” dobrego dla wszystkich. Są metody i działania bardziej i mniej skuteczne, lepiej lub gorzej udokumentowane.
Wydaje mi się jednak, że kluczem do najbardziej efektywnego postępowania, jest zindywidualizowane i holistyczne podejście. Każdy z nas jest inny, z różnym bagażem doświadczeń zdrowotnych, żywieniowych, zawodowych. Czasami choroba, dolegliwości są wypadkową całego naszego życia…

Dlatego w swojej pracy, integruję zdobyte na szkoleniach i kursach wiadomości oraz umiejętności, starając się oddziaływać nie tylko na objawy, ale głównie na przyczynę problemu. Próbujemy wspólnie znaleźć „złoty środek” dobry i skuteczny właśnie dla tego pacjenta.

Pracuję indywidualnie z pacjentami ortopedycznymi i neurologicznymi.
Zapał został 🙂 – cały czas pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności aby rozumieć więcej, pomagać lepiej…

Moje dotychczasowe „zdobycze” – kursy, szkolenia, sympozja, konferencje:

 • Kurs Terapii Mc Kenzie „A”„B”„C”„D”-Międzynarodowy terapeuta Mc Kenzie,
 • Kurs PNF podstawowy, PNF rozwijający – Dyplomowany terapeuta PNF,
 • Terapia Manualna – Szkoła Niemiecka – moduły 1 – 7 – Międzynarodowy terapeuta manualny,
 • Terapia manualna według Ackermanna – Międzynarodowy terapeuta Ackermanna (osteopatii i chiropraktyki),
 • Leczenie skolioz idiopatycznych wg metody FED,
 • Kurs podstawowy FED,
 • Kinetic Control w sporcie: Diagnostyka, ocena i terapia,
 • Kurs masażu.
 • Kurs Terapy Master,
 • Kinesiology Taping,
 • Trener personalny,
 • Dietetyka sportowa,
 • Szkolenie z urządzeń Artromot, DIERS formetric 4 D,

Konferencje i sympozja:

 • „Rehabilitacja w powikłaniach wybranych chorób metabolicznych”,
 • „Nowatorskie metody wspomagające gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł na przykładzie ścięgna Achillesa”,
 • „Kompleksowa opieka nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym”,
 • „Moliwości diagnostyczne densytometrii”,
 • „Aktywny kręgosłup”,
 • „Rehabilitacja w chorobach układu naczyniowego”,
 • „Leczenie ogniskowych ubytków chrząstki stawowej – nowe metody”,
 • „Wskazania i przeciwwskazania do rehabilitacji osób z chorobami kręgosłupa. Aspekty kliniczne badań przy użyciu rezonansu magnetycznego”,
 • „Forum Praktyków – Skoliozy”,
 • „Stopa i Staw Skokowy w Sporcie”,
 • „Kompleksowe leczenie wczesnych zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego”,
 • „Osteoporoza: profilaktyka, diagnostyka, leczenie”,
 • „Rehabilitacja neurologiczna w praktyce klinicznej”.