Rehabilitacja - Dwa Poziomy Piękna - Studio Urody Warszawa - Dwa Poziomy Piękna – Studio Urody Warszawa

Rehabilitacja

Rehabilitacja = Fizjoterapia ???

 

Rehabilitacja i fizjoterapia, to nie są słowa jednoznaczne…Rehabilitacja

Mimo iż powszechnie używany jest termin „Rehabilitacja”, w odniesieniu do zabiegów, którym poddawany jest pacjent, to poprawniej należałoby powiedzieć „Fizjoterapia”. Rehabilitacja jest pojęciem szerszym i dotyczy wielu działań przywracających sprawność, ale nie tylko fizyczną, ale także m.in. psychiczną, społeczną, zawodową.

Fizjoterapia natomiast zakłada przywracanie sprawności fizycznej, poprzez pracę z ciałem i dostarczanie mu odpowiednich bodźców fizykalnych. Ma to na celu poprawę funkcjonowania organizmu, przywrócenia sprawności fizycznej.  Te działania mogą być realizowane poprzez fizykoterapię, czy też terapię indywidualną.

Oczywiście niekiedy dzięki lub przy okazji poprawy sprawności fizycznej, uzyskujemy także poprawę psychiczną 🙂

 

 

TERAPIA INDYWIDUALNA

 

FIZYKOTERAPIA