Polityka Prywatności, Prawa Autorskie, Regulamin Promocji, Regulamin realizacji voucherów - Dwa Poziomy Piękna - Studio Urody Warszawa - Dwa Poziomy Piękna – Studio Urody Warszawa

Polityka Prywatności, Prawa Autorskie, Regulamin Promocji, Regulamin realizacji voucherów

Polityka prywatności

I. Definicje
1. Administrator – Dwa Poziomy Piękna, z siedzibą w Warszawie (01-650), przy ul. Mickiewicza 72, który świadczy usługi drogą elektroniczną, pozyskuje dane osobowe klientów oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Serwis – strona internetowa lub aplikacja, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie dwapoziomypiekna.pl

3. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
i przechowywane na Urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Urządzenie końcowe – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

5. Użytkownik – osoba fizyczna, odwiedzająca Serwis.

II. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Dwa Poziomy Piękna s.c., z siedzibą w Warszawie (01-650), przy ul. Mickiewicza 72. Dane osobowe (tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), zbierane są w celu odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym, dokonanie zapisu na wizytę oraz utrzymanie w tym zakresie kontaktu. Dodatkowo Administrator zbiera również informacje o parametrach połączenia – oznaczenia czasu, adresie IP. Pozyskane dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja ww. usługi.

2. Dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), a w szczególności przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

III. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce Użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony internetowe.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

IV. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia końcowego.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń końcowych wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a. Cookies sesyjne – przechowywane są na Urządzeniu końcowym Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia końcowego. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego Użytkownika.
b. Cookies trwałe – przechowywane są na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia końcowego Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia końcowego. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

V. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
– rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
– zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
– zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
– rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia końcowego Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu,
– Zapamiętania lokalizacji użytkownika
– poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

c. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
– tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

d. Świadczenia usług reklamowych
– dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.

e. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

VI. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Prawa autorskie

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia, itp.) przedstawione na stronach Dwa Poziomy Piękna w obrębie domeny www.dwapoziomypiekna.pl są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r.
Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Przystępując do korzystania ze Strony ponoszą Państwo całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskiego.

 

Regulamin promocji 

1. Gabinet kosmetyczny Dwa Poziomy Piękna zastrzega sobie prawo odwoływania promocji lub zmian ich warunków bez podawania przyczyn w dowolnym momencie ich trwania.

2. Odwołanie lub zmiany nie dotyczą wykupionych promocji (np. kuponów) w okresie ich ważności.

3. Promocje prowadzone równolegle nie łączą się. Klient ma prawo do wyboru z aktualnych promocji tylko jednej.

4. Z promocji kuponowej można skorzystać jednorazowo.

5. Kupon promocyjny na jednorazową usługę można wykorzystać  wyłącznie  podczas jednej wizyty.

6. Kupony promocyjne na serię zabiegów dotyczą serii minimum 5 zabiegów.

7. Kupony promocyjne na wykonanie serii zabiegów można zrealizować wyłącznie przy dokonaniu jednorazowej płatności za serię.

6. Wykupiona promocja może być wykorzystana jedynie w terminie jej ważności. Za niewykorzystane promocje, w tym kupony promocyjne, zniżki wynikające z promocji nie przysługuje jakikolwiek zwrot gotówki ani jakichkolwiek straconych korzyści.

 

Regulamin realizacji voucherów podarunkowych

1. Definicja vouchera podarunkowego.

Voucher podarunkowy zwany dalej voucherem, to voucher na zabiegi kosmetyczne lub kosmetyki sprzedawane w gabinecie Dwa Poziomy Piękna, na  określoną kwotę które zostają nabyty w gabinecie przez klienta, dalej zwanego Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwaną dalej Obdarowaną.

2. Vouchery upoważniają do skorzystania/zakupu zabiegów kosmetycznych lub kosmetyków w gabinecie Dwa Poziomy Piękna zgodnie z aktualnym cennikiem.

3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu zabiegu z informacją o płatności voucherem, telefonicznie, mailowo lub osobiście w gabinecie.

4. O płatności voucherem należy poinformować przed rozpoczęciem zabiegu lub przed zakupem kosmetyków.

5. Wystawiony voucher opatrzony jest datą (ważności i/lub wystawienia),  pieczątką gabinetu i podpisem (opcjonalnie).

6. Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

7. W przypadku wybrania zabiegu tańszego niż wartość vouchera różnica między wartością vouchera, a wykonanym zabiegiem lub kupionym kosmetykiem nie jest zwracana, Obdarowany może jednak dokupić inny zabieg lub kosmetyki dopłacając stosowną różnicę.

8. W przypadku jeżeli wartość zabiegu kosmetycznego lub kosmetyków przewyższa wartość vouchera osoba obdarowana dopłaca różnicę.

9. Vouchery nie łącza się z promocjami i rabatami dostępnymi w gabinecie kosmetycznym Dwa Poziomy Piękna

10. Istnieje możliwość przeniesienia imiennego vouchera na inną osobę po wcześniejszym ustaleniu z gabinetem.

11. Voucher może być wykorzystywany tylko w trakcie jego ważności.

12. W przypadkach nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje właściciel gabinetu.

13. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zakupu voucherów. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją vouchera, Zamawiający i Obdarowany oświadczają, że zapoznali się z jego treścią i  zaakceptowali ją w całości.