PNF - Dwa Poziomy Piękna - Studio Urody Warszawa - Dwa Poziomy Piękna – Studio Urody Warszawa

PNF

PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)

PNF jako metoda neurofizjologiczna, jest jedną z form indywidualnej pracy z pacjentem dorosłym ale także i z dziećmi.

W dzisiejszych czasach to raczej standard i podstawa indywidualnej pracy fizjoterapeuty.

Neurofizjologiczna…? – metoda, która w bezbolesnej pracy stara się wpływać, aktywizować receptory równowagi, dotyku, czucia głębokiego, wzroku, słuchu, czyli oddziaływać na układ nerwowy na wiele sposobów.

Poprzez obserwację naturalnych schematów ruchowych, które towarzyszą człowiekowi w trakcie rozwoju, stworzono koncepcję trójpłaszczyznowych wzorców ruchowych. Wspomagane przez mocne strony pacjenta oraz dążenie do konkretnej funkcji życia codziennego, dają pacjentowi szanse na osiągnięcie celów określonych na początku terapii.

Metoda PNF dzięki dokładnej analizie stanu funkcjonalnego, bezpieczeństwu oraz pozytywnemu nastawieniu pacjenta, wykorzystywana jest jako samodzielna terapia w pracy u pacjentów z problemami neurologicznymi, ale także jako jedna z metod wspomagających u pacjentów ortopedycznych. Doskonale sprawdza się m. in. w terapii po udarach, stwardnieniu rozsianym, urazach czaszkowo – mózgowych, urazach rdzenia, chorobie Parkinsona, dystrofiach mięśniowych, mózgowym porażeniu dziecięcym, skoliozach i wielu innych…